Kvalitetssikring

CE-mærkede produkter produceres i henhold til gældende standard. Attesteringssystem 2+ overvåges af Dancert nr. 1073.

For materialernes sammensætning og oprindelse henvises til gældende varedeklaration, som kan rekvireres på laboratoriet.

Materialer mærket med* produceres iht. DS/EN 13285

Ydeevnedeklarationer

Byggevarer skal i henhold til Byggevareforordningen (CPR) pr. 1. juli 2013 ledsages af en ydeevnedeklaration (DoP), hvis den er omfattet af en harmoniseret produktstandard. Ydeevnedeklarationen skal følge varen i enten fysisk eller elektronisk form, eller være tilgængelig på producentens hjemmeside.
Ydeevnedeklarationen er en forudsætning for CE-mærkning af produktet og erstatter overensstemmelseserklæringen.